Idén om ett socialt företag initierades av Älvsbyns kommun och var startskottet för ett uppföljande utvecklingsprojekt och resulterade i Jobbcentalens företagsstart 2009.

 

Organisation

Jobbcentralen är ett SOCIALT ARBETSINTEGRERANDE FÖRETAG. Organisationsformen är ekonomisk förening, fristående från offentligt ägande.

Vår målsättning är att medlemmar och styrelseledamöter ska representera ett genomsnitt av vårt lokala samhälle och näringsliv. Vi är övertygade om att en mångfald av kompetens, ålder, kön, bakgrund och nätverk ger bästa förutsättningarna för att utveckla en arbetsintegrerande verksamhet som bygger på socialt ansvarstagande.

Vår verksamhet och organisation följer SOFISAM:s definition av ett socialt företagande (öppnas i ny flik).

 

En arbetsmarknad där ingen är överflödig

Vår vision är att med engagemang och inspiration utveckla individers personliga resurser till en arbetsmarknad där ingen är överflödig. Vi vill vara en förebild där mångfalden är styrkan. Med visionen som ledstjärna utvecklar vi därför ständigt nya affärsverksamheter som ger nya arbetstillfällen anpassade till våra medarbetares och praktikanters kompetenser och erfarenheter.

 

Praktiktrappa

Vi vill gärna erbjuda våra duktiga medarbetare och praktikanter arbeten i de egna verksamheterna, men är stolta över att många efter en tid hos oss får nya chanser genom nya arbetsmöjligheter.

Hos oss tillämpar vi något vi kallar för praktiktrappan, ett sätt som ger alla som arbetar eller praktiserar hos oss möjlighet att utvecklas efter egna förutsättningar. Kontakta oss gärna för mer information.

 

Affärsmässiga villkor

För oss är det viktigt att verka på affärsmässiga villkor och erbjuda varor och tjänster med en tydlig efterfrågan. Kunderna är vår viktigaste resurs för ett hållbart och långsiktigt företagande.