Hos oss kan Du praktisera inom olika arbetsområden som har direkt knytning till arbetslivet. Det ger dig som praktikant insikter om vilka arbetsuppgifter som passar dig, och vilka krav och förväntningar som ställs i olika arbetssituationer.

Som praktikant är du delaktigt i ett team och har en egen handledare.

Vi har praktikantplatser för personer som

  • Fått uppehållstillstånd och behöver erfarenheter av svensk arbetsmarknad
  • Har en fysisk eller psykisk funktionsnedsättning och som tillsammans med handledare vill ta reda på vilka arbetsuppgifter som är intressanta och möjliga
  • Är i behöv av sysselsättningsplats

 

Vår vägledare heter Britt Hällerstrand. Ring och tala med Britt om dina önskemål.

070 – 392 34 57