Häggknopp

 

Vårt sociala ansvar tar vi bäst genom att vår verksamhet har dubbla målsättningar.

 

Nya vägar till arbetsmarknaden

VÅRT FRÄMSTA MÅL, vilket är den som särskiljer oss från andra företag, är att vi i alla lägen försöka skapa nya arbetstillfällen till våra medarbetare och praktikanter.

Många har stått långt ifrån arbetsmarknaden och upplevt ett utanförskap. Utanförskapet kan ha olika bakgrunder och se olika ut. Det kan bland annat vara följden av en längre tids sjukdomsfrånvaro eller av ett funktionshinder. Men det kan även bero på att arbetsmarknaden förändrats, och det i olika branscher uppstått arbetsplatsbrist. Att vara ny i det svenska samhället, med allt vad det kan innebära för att etablera sig på arbetsmarknaden kan även det vara en bakgrund till ett utanförskap.

Vi vill skapa nya vägar in på arbetsmarknaden genom att utveckla våra medarbetares och praktikanters personliga resurser.

 

Affärsmässiga verksamheter

VÅRT ANDRA MÅL är att bedriva affärsmässiga verksamheter. Vi vill vara en efterfrågad och omtyckt leverantör av varor och tjänster, där vi verkar på affärsmässiga villkor och är att betraktas som vilket annat företag som helst.

 

KOMBINATIONEN AV DESSA TVÅ målsättningar är det som gör oss till ett arbetsintegrerande socialt företag.

 

Delaktighet

Graden av delaktighet i det dagliga arbetet, liksom i utveckling och ledning, är central för alla sociala företag. Vi är inget undantag.

Vi tror på att inflytande och delaktighet är viktiga förutsättningar för personlig utveckling och för att hitta motivationskraft för förändring. Vi är därför organiserade på ett sådant sätt att hög grad av delaktighet och inflytande i det egna arbetet uppmuntras.