mangfald

 

Vår värdegrund vilar på

 

Respekt för alla människors lika värde

Vi verkar för en arbetsmiljö där mångfald av

  • personliga resurser,
  • bakgrunder,
  • intressen,
  • kompetenser, etc.

är styrkan.

Vi verkar också för ett samtalsklimat som är tillåtande och stödjer gemenskap och allas utveckling.

 

Engagemang

Vi arbetar för att alla skall känna arbetsglädje, inspiration och individuella utvecklingsmöjligheter, och därmed vara engagerad för kunders behov och synpunkter.

 

Affärsidé

Vår affärsidé är att utveckla individer för arbete med efterfrågade varor och tjänster. Det gör vi genom att bedriva affärsverksamheter baserade på sociala idéer.

 

Affärsmässighet

Affärsmässighet för oss är att värdesätta kundens eller samarbetspartners förtroende. Det gör vi genom att i alla lägen utgå ifrån att leverera den efterfrågande tjänsten eller varan på ett så tidseffektivt, ekonomiskt försvarbart och kvalitativt sätt som möjligt.